Eldnäset


Eventuellt byggd på Sunds Brik
Gick ursprungligen som flottningsbåt i Holmsjön, Ljungan, stationerad på Eldnäsets flottningsstation. Hon spelade virke över sjön till strömmande vatten. Vid flottningens slut runt 1968 såldes hon till Västerås för konvertering till fritidsbåt. Återfanns därefter i Storsjön, Jämtland. Såldes 2015 till Stockholm (Kummelnäs). Mars 2020 köpt av Johan Belsing som skall renovera båten.


ELDNÄSET
Foto Björn Bergefors

ELDNÄSET - 1998
Foto via Johan Belsing

Till vänster den "nya" planlösningen, efter 1998 och till höger den "gamla" planlösningen, före 1998.
Foto via Johan Belsing

Inredningsbilder av ELDNÄSET före 1998 års ombyggnad.
Foto via Johan Belsing

Foto via Johan Belsing

Foto via Johan Belsing

Foto via Johan Belsing

Foto via Johan Belsing

Foto via Johan Belsing

Foto via Johan Belsing

Foto via Johan Belsing

ELDNÄSET - 2020
Foto Johan Belsing

Foto Johan Belsing

Foto Johan Belsing

Foto Johan Belsing

Foto Johan Belsing

Foto Johan Belsing

Foto Johan Belsing

Foto Johan Belsing

Foto Johan Belsing

Foto Johan Belsing

Foto Johan Belsing

Nymålad och fin
Foto Johan Belsing

Foto Johan Belsing

Foto Johan Belsing

Foto Johan Belsing


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan