Elektra II

Oregistrerad
Byggd okänt år vid okänt varv (järn)
19,45 x 3,80 x 2,56 m – 49,43 / (SV 1920)
20,18 x 3,93 x 2,61 m – 49,53 / (SV 1921)
Maskin: Bergsunds MV, comp.ångmaskin på 120 Ihk (byggd 1873)
Byggdes för okända och det är också okänt till vilket syfte. Första uppgift emanerar från 1909 då hon förbyggdes i Luleå, ägd detta år av Elektriska Svetsningsaktiebolaget i Stockholm (ESABIS), Stockholm som ELEKTRA II. 1920 blev hon klassad på Mohögs MV, och det är sannolikt att hon då övertagits av Elektriska Svetsning- och Bogserings AB, Sundsvall. Avfördes 1954 som nedskrotad vilket sannolikt skedde några år tidigare.
Text: Bengt Westin

Elektra II
Foto: Einar Jansson via Bengt Westin

Elektra II
Foto: Tore Olssons saml. via Bengt Westin

Elektra II
Foto: Bengt Westins saml.

Elektra II
Foto: MSF:s fotosaml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan