Elin

Oregistrerad
Byggd okänt år vid okänt varv
Okända mått
Okänd maskin

Byggdes för okända. Var bogserbåt hos Åvike Bruksegare, Åvike före 1898 med namnet ELIN och övertogs 1898 av Alafors Sågverks AB, Alafors. Okänt öde
Text: Bengt Westin


ELIN
Foto i Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan