Ellen

SFGO – 11085(8/8 1969)
Byggd 1885 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala (järn)
18,90 x 4,45 x 1,90 m - 40,08 / 14,61 (Nybyggd 1885)
18,81 x 4,59 x 2,28 m - 45,94 / 6,54 (MB 1969)
18,82 x 4,47 x 2,20 m - 45,96 / (S 1979)
23,44 x 4,70 x 2,20 m (2005)
Maskin: 2 st varvets 2cy comp.ångmaskin (9” – 17” x 11”) á 50 Ihk = 100 Ihk, ersatt av en Skandiaverken Dieselmotor på 300 Ihk (1955)
Byggdes som bogserbåt för James Dickson & Co /Trävarubolaget Svartvik/, Svartvik och kostade ny 36.000. Namnet blev ELLEN. Utrustades 1890 med en flodspruta som levererade 1 500 l/min med 60 m kastvidd. Bolaget ombildades till Trävaru AB Svartvik, Svartvik 1919 och fusionerades till Svenska Cellulosa AB, Sundsvall 1954. Byggdes om och motoriserades 1955 vid Lunde Varv och såldes den 14 juli 1969 till Pr/ A.H. Asker, Stora Askerön för 115.000 kr. Ombyggdes till passagerarbåt och omdöptes till BJÖRN III, men såldes igen 1979 till HB Visingsöbåtarna där namnet ändrades till WISINGSBORG. 1981 fick hon nytt namn igen, WÄSTVÅG II, sedan Tjörns kommun köpt henne i samband med att Tjörnbron förstördes. Namnet ändrades lite till WESTVÅG II senare samma år och hon fick till uppgift att vara reservfärja på linjen Rönnäng-Åstol. 1999 köptes hon av Till Sjöss i Karlstad AB och döptes till VESTVÅG AV KARLSTAD. Förlängdes 4,2 m vintern 2003-2004 vid Kållandsö Varv AB. Övertogs av Rederi Vänertrafik AB, Karlstad som sålde 1 juli 2010 till Solstadens Sjöfart AB, Karlstad. Namnet ändrades 2014 till ELLEN AV BOHUSLÄN. Såldes 2016 till Kulturbåtarna AB, Jonstorp med hemort i Göteborg.
Text: Bengt Westin


Ellen
Ellen
Foto: Fotopumpen Klubb Maritim Västra Kretsen via Bengt Westin

Ellen
Ellen
Foto: Tore Olsson i Sundsvalls saml. via Bengt Westin

Ellen
Ellen
Foto: Tore Olsson i Sundsvalls saml. via Bengt Westin

Ellen efter motorisering
Ellen
Foto: SCA-arkivet via Bengt Westin

Ellen vid Lunde varv
Ellen
Foto: Erik Jonsson via Bengt Westin

Ellen
Ellen
Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Wisingsborg
Wisingsborg
Foto: Ingmar Sahlén via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan