Ellervik

SJUX – 12751
Byggd 1902 vid Jerfeds Mek. Verkstad, Örnsköldsvik (järn)
18,02 x 4,43 x 3,50 m - 34 / 27 (SS 1983)
Maskin: Okänd ångmaskin på 100 Ihk, vid tiden i Siljan en 2-cyl Seffle på 120 hk, ersatt av en Scania Vabis D645 på 90 hkr kW okänt år

Byggdes för Ljusne Älfs Flottningsförening, Ljusne som VARPNÄS. Kom till Romme utanför Borlänge ca. 1973 då Sten Andersson förvärvade båten. Såldes vidare till Åke Löwdahl i Romme, som flyttade båten till Leksand. Stod på land länge men sjösattes i Siljan runt 1977. Såldes till Sture Svensson, Stallarholmen. Båten ägdes sedan av Sture Svensson ända till hans död 1999, som skedde ombord när den låg förtöjd i Fittja. Sture stod ej som ägare i registret själv, utan flickvän och andra gjorde det. (Köptes 1980 av Marieann Christina E. Åkerlund, Stockholm och byggdes om av Sture Svensson till dykerifartyg med namnet ELLERVIK. Hade därefter flera ägare och mellan åren 1975-1981 byggdes hon om till motorseglare med namnet FRIA.) Såldes 1999 till Marieann Christina Johansson, Stockholm och hon döpte om 2000 till FRIA PAULINA och sålde eventuellt redan då. Ny ägare 2008.
Via Leif Nilsson, Stockholm 2008 köptes hon 2010 av Erik Stenberg och Eva Lund, Stockholm som vidaresålde 2011 till Lena Glans-Grip, Stockholm.
Text: Bengt Westin, Tony Nordesjö, Jens Olsson


VARPNÄS troligen i Bollnäs runt 1935
Till vänster står ångbåtsmaskinist Westlund från Toven, Vevlinge Bollnäs och till höger vice ångbåtsmaskinist Valo Rödin (1899-1973).
Foto okänd i Tony Rödins saml via Anders Winter

ELLERVIK - 12 september 1964
Foto Lars Brolin via Bengt Westin

ELLERVIK vid Övermo varv, juni 1976
Foto Anders Winter

ELLERVIK vid Övermo varv, augusti 1979
Foto Anders Winter

ELLERVIK vid Lidwalls, tas upp på trailer för transport till Strängnäs
Foto: Tony Nordesjö

ELLERVIK i Strängnäs
Foto: Tony Nordesjö

ELLERVIK vid Överselaö 13 september 1980
Foto: Olle Renck i Christer Samuelssons saml.

ELLERVIK vid Selaö september 1981
Foto: Olle Renck i Christer Samuelssons saml.

FRIA
Bild funnen på internet av Anders, fotograf okänd

FRIA PAULINA vid Djurgårdsvarvet 15/2 2009
Foto: Anders Winter

FRIA PAULINA - 19 oktober 2011
Foto: Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan