Elli

Valmet 411 på 78 hk
Tillhör Vasa Sjöarbeten som ELLI


ELLI i Vasa - 19 oktober 2011
Foto Jari Pellas

ELLI bryter is i Vasa - 19 april 2012
Foto Jari Pellas

ELLI på väg att reparera småbåtsbryggor i Vasa - december 2013
Foto Jari Pellas

Foto Jari Pellas


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan