Emanuel

HBWL/LDTM
Byggd 1899 vid Akers Mek. Verksted, Oslo (188)
23,0 x 5,08 x 2,92 m. - 82,1 brt.
Maskin: Akers trippelexpansion på 256 bhk. (ny)
1-cyl. Union semidiesel på 80 bhk. (1938)
2-cyl. Wichmann semidiesel från 1949 på 120 bhk. (1970)

EMANUEL hos Carl Andreassen, Fredrikstad. Under åren 1905-1907 överförd till skeppsregistret i Bergen p.g.a. pantbelåning. Övertagen 1907 av L.P. Johannesen Ltd i Bergen på tvångsauktion. 1907-1911 var ägaren Michael Irgens, Bergen, 1911 ägd av Alby United Carbide Factories Ltd, Bergen. Okänt från när, men 1934 hette ägaren H. Rosengren, Odda. 1934-1936 ägd av A/S Tyssefaldene, Odda. Ommätt till 74,77/21,46 brt/nrt. 1936-1938 var Knut Digranes, Odda ägare. 1937 ommätt återigen, nu 80,17/43,25 brt/nrt.
1938 ombyggd till motorlastbåt och omdöpt till SIF. Nya mått 80,74/41,43 ton. 1947 93,48/43,55 ton.
1948 BØR hos Einar K. och Knut W. Engebretsen, Fredrikstad. 1950-1953 A/S Borgå och 1953-1957 Georg Nilsen, Rønnes, Grimstad.
1957-1964 ENO hos Nils Dahl, Engøy, Grimstad. 1964-1985 Kjell Simonsen, Mosterhamn, Grimstad. 1970 nytt styrhus och luckram av aluminium samt en Wichman semidiesel från 1949. 1958-1989 Bernhard Steinsland, Mosterhamn, Grimstad. Sparsamt använd, med en stor vattentank i skrovet. 1989 upphuggen av Industriservice A/S, Ålvik.
Text: Harald Lorentzen


EMANUEL
Ritning i Harald Lorentzens saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan