Emil

SEVQ – 11298(12/10 1972)
1915 – Lundby Mek. Verkstad AB, Göteborg Nb 44 (Stål)
Nyb. 1915: 16,14 x 4,20 x 2,30 m - 31,98 / 4,0
SS 1983: 16,78 x 4,25 x 2,41 m - 29 / 0
Maskin: Varvets comp. ångmaskin på 110 Ihk, ersatt 1951 av en Bolinders motor på 140 Ehk. 1998 ersatt av en Scania D11, strax efteråt Scania DSI11

Byggdes för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som EMIL (2). Ombyggdes och motoriserades 1951, och såldes 1966 till Bogserings AB Stormking, Göteborg där namnet blev STORMLORD. Köptes 1969 av Lundqvist & Söner Muddrings AB, Uddevalla och blev EMIL igen. Köptes den 2 maj 1971 av Lars Eriksson, Stockholm för 16.000 kr och ombyggdes under flera år till fritidsfartyg i Stockholm. Såldes den 23 aug. 1988 till Anders Gunnar Ankarberg, Stockholm för 82.500 kr.
Bolindern byttes ut 1998 mot en Scania D11, men den orkade inte driva båten så den ersattes med nuvarande Scania DSI11.
Text: Bengt Westin, kompl. Conny Åslund


EMIL
Emil
Foto: okänd i Lars Brolins saml. via Bengt Westin

EMIL - 3 juni 1980
Emil
Foto: Jan Häggström i Lars Brolins saml. via Bengt Westin

EMIL på Beckholmen
Emil
Foto: Christer Samuelsson

EMIL vid Hornsberg 31/8 2006
Emil
Foto: Christer Samuelsson

EMIL på slipen i Ragnhildsborg 6/8 2008
Foto: Conny Åslund

EMIL på slipen i Ragnhildsborg 8/8 2008
Foto: Conny Åslund

EMIL under Sickla kanaldag 16/8 2008
Foto: Anders Winter

Foto: Anders Winter

EMIL utanför Skarpö 21 maj 2010
Emil
Foto: Christer Samuelsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan