Empire Aid

Byggd 1944 vid Clelands (Successors) Ltd, Wallsend (Modifierad Englishman/Larch-klass)
479 brt
Maskin: Okänd

Byggdes för Ministry of Transport som högsjöbogserare med namnet EMPIRE AID. Såldes 1952 till Overseas Towage & Salvage Co och omdöptes till MARINIA, men de sålde vidare 1954 till Kuwait Oil Co Ltd, Kuwait där namnet ändrades till HUDA. Ägdes 1965 av H H Deep, Kuwait och skrotades i Basrah 1967.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Empire-bogserare
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan