Empire Bracken

Byggd 1942 vid Goole Shipbuilding & Repairing Co, Ltd, Goole Nb 372
114,6’ x 26,1’ x 12,10’ fot - 263 brt
Maskin: 3cyT ångmaskin på ?? Ihk från G Fletcher & Co Ltd

Sjösattes för The Ministry of War Transport, London som EMPIRE BRACKEN. Överfördes 1946 till Clyde Shipping Co, Glasgow och begåvades med namnet FLYING SPITFIRE. Såldes till Italien 1963 och Soc. Siciliana Salvataggi S.p.a, Palermo och omdöptes då till TORTOLI, vilket 1968 ändrades till LINDOI. Skrotades i Cagliari i sept 1984.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Empire-bogserare
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan