Empire Charles

Byggd 1944 vid Henry Scarr Ltd, Hessle
114’2 x 26,8’ x 13’6 fot - 244 brt
Maskin: 3cyT ångmaskin från C D Holmes & Co Ltd (16” – 26” – 43” x 30”)

Sjösattes för The Ministry of War Transport, London som EMPIRE CHARLES. Flyttades till Amiralitetet 1947 och fick namnet FORTITUDE och såldes inte förrän 1962, då till D Arnold, Ashford, Middlesex. Såldes till Italien och Soc. Esercizio Rimorchi Salvataggi, Ravenna där hon döptes om litet till FORTITUDO. Var borta ur registren 1987.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Empire-bogserare
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan