Empire Demon

Byggd 1943 vid Cochrane & Sons Ltd, Selby
203 brt
Maskin: okänd

Sjösattes för The Ministry of War Transport, London som EMPIRE DEMON. Flyttades till Amiralitetet 1943. Lånades ut till US Navy, Clyde och flyttades 1964 till en träningsskola i Londonderry. Kolliderade 26 mars 1965 med m/v NORSE LION och fick svåra skador. Skrotades i Dublin 1966.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Empire-bogserare
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan