Empire Dennis

Byggd 1943 vid Cochrane & Sons Ltd, Selby
274 brt
Maskin: okänd

Sjösattes för The Ministry of War Transport, London som EMPIRE DENNIS. Såldes 1948 till Clyde Shipping Co Ltd, Glasgow och omdöptes till FLYING METEOR. Såldes 1962 till I C Guy Ltd, Cardiff och omdöptes där till ROYAL ROSE men vidaresåldes 1963 till R & J H Rea Ltd, Liverpool som döpte henne till YEWGARTH. Körde in i en stängd dockport under assistans av o/c ALDERSGATE i Cardiff den 14 sept 1965 och skadades så svårt att hon gick till skrot i Newport.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Empire-bogserare
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan