Empire Dorothy

Byggd 1945 vid Cook, Welton & Gemmel Ltd, Beverly
105,9’ x 30,1’ x 12,0 fot - 258 brt
Maskin: 3cyT ångmaskin från C D Holmes & Co Ltd, Hull (16,5” – 26,5” – 47” x 30”)

Sjösattes för The Ministry of War Transport, London som EMPIRE DOROTHY. Stationerades i Singapore och därefter i Japan, men såldes efter kriget 1949 till Malaya Railways och övertogs 1958 av staten Malaysia och insattes i Port Swettenham Port Authority som DOROTHY. Köptes 1970 av Straits Engineers Ltd, Singapore och döptes till STRAITS WINNER när hon 1975 hamnade i Panamareg. ägd av World Dredging Ltd. Såldes till skrothandlare 1981 och skars ned i Jurong, Singapore.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Empire-bogserare
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan