Empire Farm

Byggd 1942 vid Cochrane & Sons Ltd, Selby
277 brt
Maskin: Okänd

Sjösattes för The Ministry of War Transport, London som EMPIRE FARM. Såldes 1947 till Wilson Sons & Co, Rio de Janeiro och kallades LADY ROSEMARY. Flyttades 1966 till Wilson Sons SA, Comercio Industria, Rio de Janeiro och då ändrade man namnet rtill MARTE. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Empire-bogserare
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan