Empire Gnome

Byggd 1942 vid Alexander Hall & Co Ltd, Aberdeen
112,10 x 27,2 x 11,7 fot - 295 brt
Maskin: 3cyT ångmaskin från A Hall & Co Ltd (16” – 25” – 42” x 27”)

Byggdes för The Ministry of War Transport, London som EMPIRE GNOME. Stationerades i Ceylon och såldes 1949 till Nederland-Indonesia Steenkolen Handel Maatshappij, Batavia (Djakarta) och där omdöptes hon till JACOBS. Övertogs av Indonesiska staten 1959 och köptes 1961 av P T Pelayaran Bathera Adhiguna, Djakarta och fick då namnet LAUT JAMDENA. Ägdes 1972 av Bahadjas Raya, Djakarta men därefter okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Empire-bogserare
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan