Empire Humphrey

Byggd 1943 vid Cochrane & Sons Ltd, Selby. Nb 1273. (Hoedic standard class)
105.2' x 26.6' x 12.2' fot – 274 brt
Maskin: 3cyTE ångmaskin på 850 Ihk från Amos & Smith Ltd., Hull (15" - 25" - 42" x 27")

Sjösattes den 2 sept 1943 för Ministry of War Transport som EMPIRE HUMPHREY. Färdigställdes den 21 dec 1943 vid Pedder & Mylchreest Ltd och överfördes 1944 till SE Asia Command. Driften av fartyget överfördes 1944 till William Watkins Ltd, London men den 30 aug 1945 togs hon tillbaka av Amiralitetet och levererades via Townsend Bros. till Bombay. Var hamnbogserare i Batavia från den 12 jan 1945 men såldes den 3 juli 1946 till Netherlands East Indies Government som året därpå döpte om till SUUS. 1950 blev NV Nederland Indonesia Steenkolen Handel Maatshappij, Djakarta. nya ägare men 1959 övertogs hon av Indonesiska regeringen och döptes om till LAUT SAWU. Flyttades 1964 till Surabaya Port Authority, Surabaja och där fanns hon ännu 2004.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Empire-bogserare
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan