Empire Zona

Byggd 1946 vid Fleming & Ferguson Ltd, Paisley
290 brt
Maskin: okänd

Byggdes för The Ministry of War Transport, London som EMPIRE ZONA. Överläts 1949 till Amiralitetet, som bytte namn till RESOLVE 1958. Såldes 1974 till Loucas G Matsas Salvage & Towage, Piraeus och gavs namnet GEORGIOS L MATSAS. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Empire-bogserare
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan