Energie

Oregistrerad
Byggd 1869 vid Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg (NB 199)
19,96 x 4,43 x 2,35m - 44,24 / 23,21 (MB 1882)
Maskin: Varvets 2cy ångmaskin på 100 Ihk.

Byggdes som passagerarbåt för Gefle Ångslupsbolag /A.A. Andersson/, Gävle som ENERGIE. Såldes 1882 till Hudiksvalls Trävaru AB, Hudiksvall för 15.000 kr, och omändrad till bogserbåt. 1888 blev A.P. Hedbergs Trävaru AB, Sundsvall för 16.000 kr, och omdöptes då till KLAMPENBORG. Hudiksvalls Trävaru AB har i dagarne såldt sin ångbåt Energie till A.P. Hedbergs AB i Sundsvall. (VA 21/8 1888). För 25.000 kr såldes hon tillsammans med bogs. KLAMPIS 1898 till Tunadals AB, Tunadal och därifrån till Trävarubolaget Svartvik, Svartvik 1898 för 25.000 kr. Omdöptes där till SVARTVIK. Såldes till Finland den 3 dec. 1909, och ny ägare blev AB J.A. Collin & C:ni, Wiborg. De döpte om båten till GÖTA (Reg. 2/6 1910 i Wiborg med nr 1501 och sign. SDQL). Såldes igen den 6 mars 1917, då till Antti Sirkiä, Virolahti (Vederlax) och han sålde vidare den 7 jan. 1919 till John Lundqvist, Wiborg som sålde AB Gustaf Hambergs Successor Ltd, Lovisa den 12 mars 1919. Sista ägare blev den 4 okt 1923 AB Ekö Ångsåg & Fabriker, Pojo. Avfördes därefter ur registret såsom varande underlästig. Okänt öde
Text: Bengt Westin


Svartvik
Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Iggesunds Bruk
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan