Engelbrecht

Byggd okänt år/ort
Ägdes av C H Anckarsvärd (ägare till Karta från början). Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Oaxen
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan