Engelbrekt


4217 - SEVZ
Byggd 1866 vid Lindholmens Varv, Göteborg (168)
24,10 x 4,45 m. - 58/32
Maskin: Ångmaskin av varvets konstruktion på 60 hk. Ersatt 1903 av en 80 hk från Hernösands Mek Verkstad. Ersatt av en dieselmotor på 135 hk år 1971. Ångmaskin 80 hk 1994.

Levereades till Mora Ångbåtsbolag som MORA. Ombyggd 1903 och omdöpt till ENGELBREKT. Upplagd 1951. Blir flytande sommarsuta utan maskin. 1971 motoriseras båten och är åter i drift 1973. 1994 byts motorn ut mot en ångmaskin (byggd 1904 i Gävle).
Fakta: www.skargardsbatar.se


ENGELBREKT - 1950-talet
Vykort i Berndt Petterssons saml. via Lennart Hedlund

ENGELBREKT Rättvik september 2010
Foto: Anders Winter

ENGELBREKT slipdragning Rättvik september 2010
Foto: Anders Winter

ENGELBREKT - 9 november 2012
Foto: Anders Winter

ENGELBREKT - 1 oktober 2018
Foto: Anders Winter


Tillbaka till kanalbåtar
Tillbaka till startsidan