Engerdalen

Byggd av Lidwalls o Söner AB Leksand med tillverkningsnummer 415 för Stora Kopparbergs Bergslag AB för timmerbogsering på den då nybildade Trängsletsjön. Ursprungligt namn TRÄNGSLET IV . Levererad i maj 1960. Längd 11,5 m. bredd 3,5 m., originalmaskin TIMD 96 á 185 hkr. Vikt ca 12,5 ton. ej varpspel. Såldes till KFF , Deje hösten 1970. En av 4 st. systerbåtar. TRÄNGSLET III , IV, V och VI.
ENGERDALEN använd på Klarälvens nedre del fram till 1982. År 1983 överflyttad till Fryken som ersättare för FRYKSDALEN. Överflyttad till Höljesdammen 1989 och var i tjänst där till 1991. Såld 1992 till en dykerifirma. ENGERDALEN ägs av Agne Rapps Dyktjänst, i Halmstad. ENGERDALEN har under ett antal år varit stationerad i Stockholm.
Text: Anders Winter, Håkan Larsson

LUSTEN 5 och ENGERDALEN i Lustnäs 1972
Engerdalen
Foto Håkan Larsson

ENGERDALEN i Nedre Fryken i juli 1987 under den allra sista timmerbogseringen söder ut på Fryken.
Engerdalen
Foto Håkan Larsson

I bakgrunden syns den gamla svängbara bron över Nilsbysundet
Engerdalen
Foto Håkan Larsson

Engerdalen
Målning av Håkan Larsson

På morgonen den 6 november 1987 förbereddes ENGERDALEN för ett servicebesök. Båten skulle övervintra i Torsby, och ett par man från Klarälvens Flottningsförenings verkstad i Forshaga skulle komma upp på förmiddagen för att vinterkonservera motorn. På morgonkulan startade jag båten och gjorde en liten tur så att motorn skulle bli genomvarm och trevligare att jobba med i den nollgradiga råkylan. Bilden tog jag när jag nyss hade kommit i land efter provturen. Några timmar senare var motorns primära kylsystem fyllt med glykolhaltigt vatten och det sekundära kylvattnet (sjövattnet) hade tappats av. Föga anade vi då att vi ett par veckor senare skulle få nya uppdrag som kom att pågå ända fram till jul.
Engerdalen
Foto: Håkan Larsson

Håkan Larsson: Under större delen av december 1987 och ett par dagar i januari 1988 deltog jag i ett entreprenadjobb som förare av ENGERDALEN. Uppdraget var att hålla rent för is när en sjöledning skulle läggas i bitande kyla. En dag var temperaturen nere på minus 24. Ledningen, som bestod av ett 5” rostfritt stålrör med en längd av 1200 meter, skulle bli en avloppsledning som lades ut tvärs över Fryken mellan villasamhället Oleby och den större tätorten Torsby. Det blev många strapatser under dessa dagar och tyvärr tänkte jag inte på att ta med kameran, eller snarare, jag hann inte ta några bilder eftersom jobbet var intensivt. I efterhand har jag tecknat av båten som det förmodligen såg ut då jag började bryta upp en ränna i 20 cm kärnis.
Engerdalen
Teckning av Håkan Larsson

Samma motiv i färg
Engerdalen
Teckning av Håkan Larsson

De båda arbetsdagarna närmast efter trettondag jul 1988 fick ENGERDALEN tjänstgöra som moderfartyg för den obemannade undervattensfarkosten Sjöugglan. Syftet var att filma den nyligen utlagda sjöledningen.

Sjöugglan, på väg ut på sitt uppdrag.
Engerdalen
Foto: Håkan Larsson

Operatören som manövrerade Sjöugglan befann sig under däck. Manöverkabeln drogs därför in genom fotogenkaminens skorstensrör. Övrigt manskap matade ut och höll ordning på kabeln.
Engerdalen
Foto: Håkan Larsson

Skuggsiluett av ENGERDALEN på den nästan blanka sjöisen. Efter de två aktiva januaridagarna fick ENGERDALEN ”semester” ända fram till försommaren.
Engerdalen
Foto: Håkan Larsson


När Dyvelstens Flottningsmuseum invigdes i juni 1996 överlämnades ett diorama som beskriver den allra sista timmerbogseringen som gick söder ut på Frykensjöarna.
Engerdalen
Foto Håkan Larsson

Dioramat, som är en vängåva från Fryksdalens Flottningsmuseum, innehåller en modell av bogserbåten ENGERDALEN, utförd i skala 1:87.
Engerdalen
Foto Håkan Larsson

Modellens textskylt berättar om sambandet mellan Fryksdalens- respektive Klarälvens flottningsföreningar.
Engerdalen
Foto Håkan Larsson

Närbild på den 132 millimeter långa modellbåten.
Engerdalen
Foto Håkan Larsson

Dioramat är ett slags självporträtt. Rorgängaren, tillika modellbyggaren, har just gått ut på däck för att ta det foto som utgör fonden i dioramat.
Engerdalen
Foto Håkan Larsson


ENGERDALEN vid bygget av nya Årstabron, Stockholm 2003
Engerdalen
Foto Anders Winter

Engerdalen
Foto Anders Winter

I Hammarbyhamnen 17/10 2007. Antingen så har två bokstäver fallit bort, eller så är namnet nu ENGERDAL.
Engerdalen
Foto Anders Winter


Tillbaka till Klarälvens FF
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan