J.A. Enhörning.

16,65 x 5,52 x 2,67 m. 51,04 brt/14,42 nt.
3 st Penta Diesel på vardera 165 ehk med Kamevapropeller. Vintern 2011/12 ersatta med 2 x Scania DI12 på 450 hk vardera som driver en Kamewapropeller

J.A. Enhörning1) levererades från Ångbåts AB Kalmarsund (Kalmar Varv) till Svenska Cellulosa AB 1961 tillsammans med systerbåten Christopher Kramm. Överfördes till SCA Transport AB den 1 nov 1975. Såldes 1985 till MoDo-Cell AB, Husum för 500 000 kr. Omdöpt till Trollö. Återbördades till Sundsvallsdistriktet 1989 då Timrå Bogserings & Bärgnings AB /Helge Nilsson/, Timrå köpte båten. Ursprungsnamnet J.A. Enhörning återtogs då också. Såldes 23 nov 2010 till Pampas Marina AB i Solna, som ändrade namn till Pampas Marinentre- prenad AT AB, Solna 2017. Såldes 1 februari 2020 till Marcon-Gruppen i Sverige AB, Ängelholm.


1 Sågverkspatron som grundade Kubikenborgs sågverk i Sundsvall.
All information från Bengt Westin, kompl. Petter Myrén, Ulf Eriksson


Under SCA-tiden vid Lunde Varv.
J.A. Enhörning
Foto Bengt Westin.

Vid kaj i Sundsvall.
J.A. Enhörning
Foto via Roland Stoltz.


Under MoDo-tiden.
Trollö
Foto Jan Häggström, via Bengt Westin.

Vid timmermagasinet i Bergsjöfjärden utanför Husum 1986,
för att hämta timmerlass med sjunkbjörk in till Husum.
Trollö
Foto Håkan Sundström.

Trollö
Foto Håkan Sundström.

Trollö
Foto Håkan Sundström.

Trollö
Foto Håkan Sundström.


Timrå Bogserings & Bärgnings AB
J.A. Enhörning
Foto Bengt Westin.

Timrå Bogserings & Bärgnings AB
J.A. Enhörning
Foto Bengt Westin.

I Sundsvalls hamn
J.A. Enhörning
Foto Peter Sandström.

J A ENHÖRNING i Sundsvalls hamn 23/7 2010
J.A. Enhörning
Foto Håkan Öhlund

J.A. Enhörning
Foto Håkan Öhlund

J A ENHÖRNING och STORVIK i Västervik 10 januari 2011
J.A. Enhörning och Storvik
Foto Mari Karlsson

J A ENHÖRNING åter vid Pampas Marina - 27 april 2011
J.A. Enhörning
Foto Christer Samuelsson

J.A. Enhörning
Foto Christer Samuelsson

J A ENHÖRNING vid Pampas Marina - 26 februari 2012
J.A. Enhörning
Foto Christer Samuelsson

J.A. Enhörning
Foto Christer Samuelsson

J A ENHÖRNING utanför Runmarö - 29 februari 2012
J.A. Enhörning
Foto Petter Myrén

J.A. Enhörning
Foto Petter Myrén

J A ENHÖRNING på väg mot Hammarbyslussen - 13 april 2012
J.A. Enhörning
Foto Anders Winter

J.A. Enhörning
Foto Anders Winter

J.A. Enhörning
Foto Anders Winter

J A ENHÖRNING - 3 februari 2013
J.A. Enhörning
Foto Anders Winter

J A ENHÖRNING - 20 mars 2013
J.A. Enhörning
Foto Anders Winter

J A ENHÖRNING under bärgningen av Speranza - 2 april 2013
J.A. Enhörning
Foto Lars Johnson

J A ENHÖRNING i Hammarby kanalen - 25 januari 2016
J.A. Enhörning
Foto Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan