Enig

Oregistrerad
Byggd 1874 vid Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm (Järn)
14,25 x 3,86 x 2,28 m (SV 1917)
Maskin: Okänd ångmaskin på 40 Ihk

Byggdes för okända. Ägdes före 1917 av Sörviks Nya Ångsågs AB, Alnö som ENIG. Bolaget ombildades 1923 till Sörviks Träexport AB, Sörvik och där blev hon också skrotad 1938.
Text: Bengt Westin


ENIG
Foto i Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

ENIG
Foto i Lars Petterssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan