Enigheten


Byggdes vid okänt varv som ENIGHETEN, transporterades till Avaviken i Norrbotten av Skellefteå Ångbåts Ab (Markstedt & Sönser). Detta skedde "några månader" efter SIGNEs ankomst som var i december 1886. Senare i drift hos Skellefteå Trafik Ab, vilka sålde till flottningsföreningen på Hornavan. Döptes om till HORNAVAN. Upplagd 1950.
Fakta: Skellefteå museum, Alla våra ångslupar av CeGe Olsson och Gert Ekström


ENIGHETEN - ca 1887
Foto okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan