Enø

Byggd 1914 vid N.V.Scheepswerven, Martenshoek Holland
59,9' x 15,9' x 6,9' (fot) - 42 brt/7 nrt
Maskin: Compoundångmaskin på 100 IHK. Ersatt 1953 av en Alpha diesel på ca. 500 hk.

Kapten 1920 är L Nielsen. motoriseras 1953. 1971 sker ombyggnad då det gamla styrhuset i trä ersätts av ett i aluminium, samt utrustas med ekolod och VHF. Under isbrytning 1979 i Karrebæk kanal så uppstår det sådana skador och läckage att man beslutar skrota båten. Detta sker senare under 1979 på Sakskøbing skibsværft. Motor, styrhus m.m. togs till vara och monterades på en nybyggd Enø (2) vid Sakskøbing skibsværft.
Fakta Ole Nørdgaard (www. lodsen.dk)


ENØ
Foto www.aabne-samlinger.dk via Niels Stummann

SUSAA och ENØ i Næstved
Foto www.aabne-samlinger.dk via Niels Stummann


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan