Eol

SDYO – 1672
Byggd 1876 vid Nylands Mek. Verksted A/S, Kristiania (Järn)
37,19 x 5,05 x 3,32 m – 151,75 / 94,08 (SS 1917)
36,37 x 5,22 x 3,33 m – 149,11 / (SS 1933)
Maskin: Varvets ångmaskin på 300 Ihk

Byggdes för H A H Poulsen, Kristiania som DRONNING SOFIA. Köptes 1882 av Bergnings & Dykeri AB Neptun, Stockholm och döptes om till EOL. Var möjligen passagerarfartyg i början men blev bärgningsångare hos Neptun. Såldes den 11 nov. 1934 av A. Gerdin, Nora-Klingsta för 4.850 kr för att skrotas, vilket skedde samma år.
Text: Bengt Westin

Eol
Vykort i Bengt Westins saml.

Eol
Foto: Lars Brolins saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Neptunbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan