Erik (1)

Oregistrerad
1872 - Motala Mek. Verkstad AB, Motala (järn)
50 x 11,5 x 4,5 fot.
Maskin: Varvets ångmaskin på 40 Ihk.

Levererades som ERIK (1) för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg. Kostade 15.000 kr. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan