Erik

Byggd okänt år vid okänt varv
12,0 x 3,20 x 1,40 m.
Motor: Seffle, typ 215 BF med nummer 1854. Effekt: 44 hkr.

Bogserbåten ERIK´s förhistoria är okänd, men känt är att båten under nära sextio år, med Fryksdalens Flottningsförening som ägare, bogserade timmer på sjön Rottnen. Den värmländska sjön Rottnen, som ligger inom Gräsmarks och Sunne socknar, är via Rottnaälven förbunden med Fryksdalens vattensystem, men dess vattenyta ligger 44 meter högre än Frykens och Rottnen har således ingen segelbar förbindelse med Frykensjöarna. Enligt boken "Båtar på Fryken" (utgiven 1979) kom ERIK till sjön Rottnen 1907 och användes där till 1966. Ursprungligen lär båten ha varit försedd med ångmaskin och har därefter haft flera olika förbränningsmotorer. Den motor som var inmonterad senast var en 2-cylindrig Seffle, typ 227 BF, med 120 hkr effekt. Enligt bevarade anteckningar ur Fryksdalens Flottningsförenings kartotek, har det funnits en båt med namnet kom ROTTNEN i sjön med samma namn. Mycket tyder på att denna båt är identisk med ERIK, även om de angivna skrovmåtten är något olika. Det förefaller som att ROTTNEN skulle ha genomgått en större reparation och eventuell ombyggnad 1947. Det finns även noterat: ”Ny motor 1953”, vilket överensstämmer med installationsåret för den senaste motorn i ERIK. I kartoteket angavs följande data för bogserbåten "Rottnen": Järnskrov L = 12,0; B = 3,20; D. = 1,40 meter. Motor: Seffle, typ 215 BF med nummer 1854. Effekt: 44 hkr. Brännoljeförbrukning för driftsåret 1952 angavs vara 9,3 liter/tim., medan förbrukningen år 1953 hade ökat till 14,72 liter/tim, vilket förstärker teorin om att motorn är utbytt.. Beträffande "M/S Erik" finns följande antecknat: Leveransår; 1953 (avser givetvis motorn), L = 13,4; B = 3,12; D. = 1,70 meter Efter 1966 års flottningssäsong såldes ERIK, d.v.s. skrovet utan motor, till ett brödrapar i Södra Borgeby (en by strax öster om Sunne tätort) som påbörjade en ombyggnad av ERIK, till fritidsbåt. Före försäljningen demonterades Sefflemotorn av flottningsföreningen. Anledningen var att motorn i den förutvarande frykenbåten JIM, som försåldes av Fryksdalens Flottningsförening 1965 till "systerförvaltningen" Klarälvens Flottningsförening, hade frusit sönder strax före försäljningen. Eftersom motorerna i JIM respektive ERIK var av samma typ, valde man att flytta över den driftsdugliga motorn från ERIK till JIM. De båda sunnebrödernas ombyggnad av ERIK blev långvarig, och projektet avstannade halvfärdigt så småningom. Någon gång på 1970-talet såldes båtskrovet, och flyttades till en köpare i Stockholmstrakten. Denne avsåg att bygga om båten till passagerarfartyg. Inte heller detta projekt nådde sin fullbordan. Omkring 1980 bjöds båten ut till försäljning igen, av en "stockholmare" som sade sig vilja sälja ERIK i befintligt skick – gärna tillbaka till Värmland. En privatperson, bosatt i bruksorten Deje, nappade på erbjudandet eftersom han hade ambition att bygga upp ett litet rederi, bestående av äldre bogserbåtar och passagerarfartyg. Andra båtar, med mera överkomliga åtgärdsbehov, har fått förtur och ERIK står alltjämt (2012) på väntelistan för att bli renoverad.
Text: Håkan Larsson


Bogserbåten ERIK, fotograferad 1966 vid sin tilläggsplats i sjön Rottnen.
Dåvarande flottningsförmannen Alfred Sandberg i Oleby fick bilden som gåva av fotografen, som tack för att han hade beskrivit var flottningsföreningens bogserbåtar fanns och kunde fotograferas.
Foto: Bernt Fogelberg

ERIK - 7 juli 2011
Foto: Anders Winter

Foto: Anders Winter

ERIK - 5 mars 2012
Foto: Michael Hackman

Foto: Michael Hackman

Foto: Michael Hackman


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan