Eriksborg

SDZG - 7108
Byggd 1890 vid J Bluner & Co, Sunderland
75,66 x 10,70 x 5,14 m. - 1463,18 / 1021,57 / 2 300
Maskin: 3cyTE ångmaskin på 550 Ihk från G Clark Ltd, Sunderland

Byggdes för J Holman & Sons Ltd, London som LYNTON. Såldes 1898 till Aalborg D/S, Aalborg och döptes om till ELSE men såldes vidare 1916 till D/S Oceania, Aalborg och fick namnet DANEBOD innan hon kom till Sverige 1924, förvärvad av Rederi AB Nordic, Landskrona och omdöpt där till FYLGIA. Rederiet trädde i likvidation 1926 och såldes på auktion den 17 dec. samma år till Carl Peyron, Helsingborg, som året efter sålde vidare till Rederi AB Landskrona, Landskrona och kallades ERIKSBORG. Överfördes till skeppsredare Johan Leonard personligen 1937 och överförde 1939 fartyget på AB J Leonards Rederi, Landskrona. Siste ägare blev 1947 Rederi AB Ingolf, Kivik. Skrotades hos AB Carl Persson & Söner i Ystad 1957. Styrhytten köptes av Vikens Sjöfartsmuseum 1957 och invigdes 1958.
Text Bengt Westin samt info via Håkan Löfgren


ERIKSBORG
Foto via Håkan Löfgren.

ERIKSBORG samt ett okänt holländskt motorfartyg i Stocka på 1950-talet
Foto Håkan Löfgren.

Allt som återstår av ERIKSBORG idag är bryggan
Foto Håkan Löfgren.

Foto Håkan Löfgren.

Foto Håkan Löfgren.

ERIKSBORG
Foto via Håkan Löfgren


Tillbaka till lastfartyg
Tillbaka till startsidan