Erni


ERNI vid magasinet i Furu÷grund

Foto i Lennart Hedlunds saml.


Tillbaka till lastfartyg
Tillbaka till startsidan