Ernst.


SJUQ-12816
Byggd 1897 av stål vid Lundby Mek. Verkstad AB (NB 09).
16,14 x 4,20 x 2,24 m – 31,98 / (Nybyggd 1897)
15,94 x 4,16 x 2,23 m – 33,86 / (MB 1927)
16,23 x 4,50 x 2,28 m – 32,13 / (SV 1926)
16,53 x 4,41 x 2,28 m - 26 / 0 (SS 1983)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 100 Ihk - ersatt av en okänd dieselmotor på 200 Ehk (1963)

1897 byggdes ännu en av otaliga små bogserbåtar för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg. Byggnadsvarv var Lundby Mek Verkstad AB, det var deras nybygge nr 9 och namnet på just denna blev ERNST. Det var ett klassiskt lundbybygge, 16,14 x 4,20 x 2,24 m. med en ångmaskin av varvets tillverkning på 100 Ihk. ”Röda Bolaget” ombildades 1920 till Göteborgs Bogserings & Bärgnings AB. 1927 köpte Ångermanälfvens Stufveri AB i Kramfors två bogserbåtar från Röda Bolaget för 10.000 kr vardera. Själv behöll de IVAR men överlät ERNST för samma pris till Björkå AB, Lugnvik som gav henne namnet HALLSTANÄS. Då Björkåbolaget hade alldeles för många bogseare, såldes denna 1935 till Herman Häggström och Folke Eriksson, Husum och de återgav henne namnet ERNST igen. En motor av okänt fabrikat, på 200 Ehk, insattes i Husum 1963 och där gick hon sedan till dess hon såldes 1972 till Timrå Entreprenad AB, Timrå. Dessa kostade på en ordentlig renovering samma år på Lunde Varv, men sålde båten 1983 till Arne Avelins Bogserbåtar AB, Lidingö för ynka 5.000 kr. Avelins sålde snart båten vidare till Thomas Meurling, Lidingö för 12.000 kr, som samma år sålde för 115.000 kr! till Pr/ Peter Elmström, Lidingö. Har varit fritidsbåt sedan mitten av 1980-talet. Är registrerad som SJUQ-12816. Ny ägare är Conny Adolfsson, Nävekvarn (2022).
Info: Bengt Westin. Kompl. Nils Öberg.


Ola Bäckström berättar: Ernst är välkänd främst i Husum. Skötte åtminstone på 50-, 60- och tidigt 70-tal om arbetet i bommarna kring Husumfabriken och drog fram timmer från närbelägna virkesupplag, ibland från Bergöfjärden söder om Husum. Hade sin plats på ”varvet” i närheten av Wibergs båtar.


ERNST i "Röda Bolagets" tjänst.
Ernst
Foto från J Robert Bomans samlingar via Bengt Westin.

HALLSTANÄS hos Björkåbolaget.
Hallstanäs
Foto från Lugnviksbilder via Bengt Westin.

ERNST igen.
Ernst
Foto från Helge Nilssons samlingar via Bengt Westin.

ERNST
Ernst
Foto okänd i Fredrik Skölds saml.

ERNST, nu med motor.
Ernst
Foto Helge Nilsson via Bengt Westin.

ERNST besöker Ulvön 1972
Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

ERNST i Tenösundet 11/7 1986
Ernst
Foto Christer Samuelsson

Ernst
Foto Christer Samuelsson

ERNST som ombyggd fritidsbåt på Mälarvarvet, 26/9 2007
Ernst
Foto Christer Samuelsson

ERNST - 31/5 2008
Ernst
Foto Christer Samuelsson

Ernst
Foto Christer Samuelsson

Ernst
Foto Christer Samuelsson

Ernst
Foto Christer Samuelsson

ERNST vid Lidingö - 31 maj 2012
Ernst
Foto Anders Winter

Ernst
Foto Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan