Ernst (1)

Oregistrerad
1873 – Motala Verkstad AB, Motala (järn)
NSS 1900: 48,8 x 12,8 x 6,2 fot
Maskin: Varvets 1cy ångmaskin (11” x 11”) på 10 Ihk

Byggdes för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som ERNST (1). Såldes 1893 till okänd köpare i Norge och före 1906 köptes hon av Christiania Dampoljemölle, Oslo som döpte till THORSTEIN. Såldes 1912 till K. Johnsen, Skien och därefter okänt öde.
Text: Bengt Westin


ERNST
Foto okänd i Harald Lorentzens saml.


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan