Ernst (2)

Oregistrerad
1891 – Lundby Mek. Verkstad AB, Lundby Nb 04 (järn)
Nyb. 1891: 15,90 x 3,60 x 1,95 m – 25 /
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 60 Ihk

Byggdes för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som ERNST (2). Såldes 1896 till Percy Tham, Oxelösund och blev omdöpt till OXELÖSUND och därifrån avyttrad 1899 till Grossh. Skodtvett, Fredrikshald. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan