Ernst Berger

Oregistrerad
Byggd 1877 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varfs AB, Stockholm NB 140 (Järn)
17,23 x 3,82 x 2,06 m - 32,52 / 13,26 (SV 1917)
Maskin: Varvets 2-cyl. ångmaskin på 75 Ihk. Motoriserad 1912 med en June Munktell råoljemotor på 18 Ehk och 1938 en Avancemotor på 25 Ehk.

Byggdes för C.A.Sharp & Co, Stockholm som ERNST BERGER. Fördes senare över till Kungsgården-Marieberg AB, Marieberg. Vid en brand i juni 1911, som även omfattade kolgård mm, totalförstördes båtens inredning och maskineri varefter den utrangerades. Skrovet såldes därefter till Sandö Glasbruks AB, Sandö som lät bygga om båten till lastbåt på Hernösands Verkstad & Varf. Glasbruket övertogs 1920 av AB Svenska Fönsterglasbruken och namnet ändrades då till GUST. LEWERENTZ. Ännu en namnändring 1923, till SANDÖ II innan båten 1928 såldes till John och Fredrik Öberg, Köpmanholmen. Där blev det ånyo nytt namn, SONJA. Köptes 1931 för 4.000 kr till Sigfrid och Charles Svensson, Fagervik som sålde 1938, för 3 500 kr, till Sören Hägglund och Gustaf Löjdqvist, också de från Fagervik. Försvann söderut 1939 då hon såldes till David Gerlofsson, Borgholm som behöll henne till 1951 då hon köptes av Hugo Arnerud i Köping. Fartyget var då att betrakta som vrak och skrotades av den anledningen 1953 i Oskarshamn.
Text: Bengt Westin


ERNST BERGER
Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan