Esab IV

SKAQ – 12853
Byggd 1921 vid Elektriska Svetsnings AB, Göteborg (stål)
15,81 x 4,00 x 2,10 m – 31 / 10 (SS 1983)
Maskineri: Okänd råoljemotor - ersatt av annan okänd dieselmotor på 155 kW (??)
Sjösattes den 29 dec 1920 vid ESAB:s verkstad i Marieholm som ESAB IV. Byggdes för egen räkning som demonstrationsbåt och var ett av världens första helsvetsade fartyg. Visserligen hade man i Frankrike 1917, vid varvet La Soudure Autogéne Francaise, byggt båten S.A.F. no. 4, men den var bara delvis svetsad. Övertogs 1981 av Kockums Mek. Verkstad AB, Malmö som kallade henne först K. M. V. sedan KOCKUM I. Köptes tillbaka av ESAB, Göteborg för 10 000 kr 1988 och blev representations-, senare museibåt och återfick namnet ESAB IV. Ägs fortfarande av ESAB men har sedan 1990-talet sin kajplats hos Göteborgs Maritima Centrum, Göteborg. Föreningen ESAB IV´s Vänner har underlag på såväl ursprungsmaskineri som helsvetsade fartyg från 1920-talet.
Text: Bengt Westin, kompl. Björn Irwert


Esab IV
"Blue print" ur ESABs tidning "Svetsen" via Bengt Westin

Esab IV
Ur ESABs tidning "Svetsen" via Bengt Westin

Esab IV
Ur Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

KOCKUM I
Kockum 1
Foto Gunnar Hedman i min saml.

Esab IV
Foto Ingmar Sahlén via Bengt Westin

ESAB IV
Esab IV
Foto Jan Christer Lund via Bengt Westin

Esab IV
Foto Daniel Näsman via Bengt Westin

ESAB IV i Göteborg 16/3 2007
Esab IV
Foto Anders Busk

Esab IV
Foto Anders Busk


Se även när Pater Noster förhalas i Göteborg 27 juni 2007.


ESAB IV i Göteborg 10/8 2007
Esab IV
Foto Christer Samuelsson


ESAB IV i Göteborg 20/7 2009
Esab IV
Foto Alexander Lipkin

Esab IV
Foto Alexander Lipkin


ESAB IV i Göteborg 12/9 2009
Esab IV
Foto Anders Winter

Esab IV
Foto Anders Winter


ESAB IV i Göteborg - 17 augusti 2013
Esab IV
Foto Lars Lundell

Esab IV
Foto Lars Lundell

Esab IV
Foto Lars Lundell

Esab IV
Foto Lars Lundell

Esab IV
Foto Lars Lundell

Esab IV
Foto Lars Lundell


ESAB IV i Göteborg - 25 maj 2014
Esab IV
Foto Lars-Gunnar Fernlund

ESAB IV på Gotenius Varv i Göteborg - 5 juli 2018
Esab IV
Foto Jan Ågren

Esab IV
Foto Jan Ågren

ESAB IV i Göteborg - 20 augusti 2019
Esab IV
Foto Lars Lundell

Esab IV
Foto Lars Lundell

Esab IV
Foto Lars Lundell

Esab IV
Foto Lars Lundell

Esab IV
Foto Lars Lundell

Esab IV
Foto Lars Lundell

Esab IV
Foto Lars Lundell

Esab IV
Foto Lars Lundell

Esab IV
Foto Lars Lundell

Esab IV
Foto Lars Lundell

Esab IV
Foto Lars Lundell


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan