Eurosund

OWFB2 - IMO Nr 7719698
Byggd 1979 vid Richard Dunston (Hessle) Ltd, Humberside, UK. (nb 917)
35,70 x 9,80 x 4,90 m. 422,0/126,0 ton
Maskin: 2 x 8cy Ruston Paxman 8RK3CM2 på 7 000 Hk. Bogprop på 360 hk

Byggdes för Alexandra Towing Co Ltd, Liverpool som FORMIDABLE. Överfördes 1993 till Howard Smith Towage men detta bolag köptes 2001 av Adsteam Marine Ltd. Den 1 feb 2001 blev Svendborg Bugser A/S, Svendborg nya ägare, och då ändrades namnet om till EUROSUND. Såldes i slutet av 2012 till turkiska redare med Sierra Leoneflagg och Freetown som hemmahamn. Namnet ändrat till MIGNON.
Text: Bengt Westin, kompl. Poul Erik Olsen


FORMIDABLE till ankars i Nordsjön, väster om Solefältet
Foto: Arnold Harvey

SUN THAMES, SUN ANGLIA, SUN MERCIA och FORMIDABLE bogserar museikryssaren HMS BELFAST ut ur London. SUN MERCIA och FORMIDABLE fortsatte med kryssaren till torrdockan i Portsmouth.
Foto: Arnold Harvey

KRONOS och EUROSUND - 7 juni 2002
Foto: Niels B. Bojesen

EUROSUND - 15 juni 2002
Foto: Niels B. Bojesen

Foto: Niels B. Bojesen

Eurosund och pråmen Ur-111 på väg mot Luleå för att lasta oljecisterner, 3/8 2007
Foto: Roland Stoltz

Foto: Roland Stoltz

Foto: Roland Stoltz

Foto: Roland Stoltz

Viscaria assisterar
Foto: Roland Stoltz

Foto: Roland Stoltz

Foto: Roland Stoltz

Foto: Roland Stoltz

Foto: Roland Stoltz

Foto: Roland Stoltz

Foto: Roland Stoltz

Foto: Roland Stoltz

Foto: Roland Stoltz

Foto: Roland Stoltz

Foto: Roland Stoltz

Foto: Roland Stoltz

Foto: Roland Stoltz

Foto: Roland Stoltz

Foto: Roland Stoltz

Foto: Roland Stoltz

Foto via Roland Stoltz

Ritning av Eurosund
Från rederiets hemsida


Tillbaka till Alexandra Towing Co Ltd
Tillbaka till Svendborg Bugser A/S
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan