Exporten

SHMF – 9933
60,8" x 15,2" x 7,9" (1907) 46,27 ton
18,54 x 4,63 x 2,48 m (1979)
Registrerad för 35/90 passagerare i yttre- respektive inre farvatten.
Byggd 1896 vid Fevik Jernskibsbyggeri i Fevig (16), Norge för Blakstad, Holta & Co. i Skien. Såldes 1900 till Sulitelma Aktiebolag. På grund av grundare farvatten i Sulitjelmavassdraget fick båten en lättare maskin (120 hk) och en mindre köl, vid Akers Mek. Verkstad i Oslo. Döptes också om till SULITELMA V (kallades för FEMMA) och sattes in på rutten mellan Finneid och Sjønstå med pråmdragning. FEMMA gick i trafik på den rutten till 1957 då Sulitjelmabanen förlängdes till Finneid och gjorde sjötransporterna överflödiga. Båten såldes till Gunnar Andersson i Kil och döptes till KILSFJORD. Däckshuset byggdes om och dieselmotor installerades. Såldes vidare 1958 till Trävaru AB Norrköpings Exporthyfvleri, Blankaholm som gav henne namnet EXPORTEN. 1962 blev Nyköpings Varv – Br. Gustafsson, Nyköping nya ägare och de behöll båten, men använde den sparsamt, till 1985 Abbeville AB, Stockholm blev ägare för det facila priset av 1 kr. Köptes okänt år av Stockholms Sjö- och Entreprenadmaskiner, Stockholm.
Exporten slutade sina dagar på botten utanför Kvarnholmen. Den 14 maj 2018 lyftes vraket upp för slutlig skrotning.
Text: Tore Setså och Bengt Westin


TREA och FEMMA bryter is
Foto: Tore Setså

FEMMA med pråm
Foto: Tore Setså

FEMMA på väg mot Sjønstå kaj
Foto: Tore Setså

EXPORTENoch TRIO vid Skeppsholmen - 31 maj 1968
Exporten och Trio vid Skeppsholmen 31/5 1968
Foto: Christer Samuelsson

EXPORTEN vid Brandholmens varv, Nyköping - 10 maj 1983
Exporten
Foto: Olle Renck via Christer Samuelsson

BACKE, ALFRED och EXPORTEN vid Norr Mälarstrand - 27 februari 1987
Exporten
Foto: Christer Samuelsson

EXPORTEN lyfts upp på land - 14 maj 2018
Exporten
Foto: Kenneth Avelin

EXPORTEN väl uppe på land vid Kvarnholmen - 27 maj 2018
Exporten
Foto: Kenneth Avelin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan