SJ F-lok.

Elva F-lok byggdes 1914-16. De var de största ångloken i Sverige och vägde 143 ton fullt utrustade. F 1200 var 1918 inblandad i Getå-olyckan, Sveriges genom tiderna största järnvägsolycka. Loket reparerades och var i drift till 1937. Alla F-lok såldes då till Danmark. Där tillverkades även nya lok av denna typ. I Danmark hette typen E-lok. När typen slopades i Danmark kom F 1200 tillbaka till Sverige och är sedan 1963 renoverad och i körbart skick. Ytterligare ett F-lok finns i Falun.


Järnvägsmuseets dag 14 september 2002.

F 1200.
SJ F 1200

SJ F 1200

SJ F 1200


F 1200 på Tåg 150 i Gävle 9/9 2006
SJ F 1200

SJ F 1200


F 1202, i lokstallarna i Falun, fortfarande i dansk märkning.
SJ F 1202


Startsidan Järnväg