F11 Museum vid Skavsta, Nyköping - 6 augusti 2017
Sveriges flygspaningsmuseum


S 29C Tunnan
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

RM2 - Reaktionsmotor 2, tillverkades på licens vid Volvo Flygmotor i Trollhättan. Ursprungligen konstruerad av De Havilland Engine Company Ltd, som kallade den Ghost. Dragkraften var 2 270 kp. Tillverkningen startade 1949. Under 1954 försågs motorerna med en svensk efterbrännkammare som ökade dragkraften till 2 800 kp. Dessa motorer kallades RM2B.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


S 32C Lansen levererades till F11 mellan oktober 1958 till maj 1959. Utrustad med radar, PS-4311/A i nosen, samt ett antal kameror.
2 mans besättning. 44 flygplan levererades och typen var i tjänst till 1978.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

För fotografering användes 2 st. höghöjds lodkameror Ska 23/60 cm., 1 st. översikts lodkamera Ska 15/15 cm., 2 st. låghöjds sidokameror Ska 16/10 cm., 1 st. låghöjdskamera i nosen Ska 16/10 cm. För mörkerfoto 12 st. lysbomber M/62. 1 optiskt sikte, Jungner FL S2.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

RM5 - Reaktionsmotor 5. Tillverkades av Svensk Flygmotor. Ursprungligen Rolls-Royce Avon, vilka de första femtio Lansen var utrustade med.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


GH RACER, byggd 1934-1937 av Georg Holmberg, som var tyghantverkare vid 3:e flygkåren på Malmen. Motorn är en 3-cyl. fransktillverkad Anzani på 35 hk.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


S 35 Draken
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Spaningsversionen av Draken hade 3 höghöjdskameror, lod, Ska 4/60 cm., 1 översiktskamera, lod, Ska 24/44 cm., 2 låghöjdskameror, sidor, Ska 24/10 cm., 1 låghöjdskamera nos, Ska 16B/10 cm.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Mörkerspaningskapsel 35E
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

RM6C
Foto: Lars Johnson


SF 37 Viggen
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


SK 61 - Beagle 125 Bulldog. Fpl 61C användes av arméflyget, bl a för fotografering från luften.
Spännvidd 10,06 m., längd 7,07 m., motor: Lycoming IO-360-A1B6 på 200 hk. Marschfart 220 km/t. Max startvikt 1 065 kg.
1 pilot och max 2 passagerare.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Lycoming IO-360-A1B6, 4-cyl. luftkyld boxer-motor på 200 hk.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Super Cub
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Bergfalke segelflygplan
Foto: Lars Johnson


S 31 - Supermarine Spitfire PR Mk XIX
Motor: Rolls Royce Griffon 66 på 2035 hk.
Refoto av foto på museet

Modell i skala 1:5 byggd av Ingvar Claesson, Nyköping
Foto: Lars Johnson

Ingen av de 50 S 31 som fanns på F11 finns bevarade, enbart några delar.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Flygsidan
Startsidan