Fredrikstad Mek Verksted


Prototypen till FMV K3.
Vanligtvis var dessa 6-cylindriga och levererades med generator ombord för att producera el. Ersattes senare av FMV TL30.
Info: Torkel Jensen

Prototypen till FMV K3. Stod i maskinverkstaden med en generator. - Fredrikstad 2007
Foto: Knut Ragnar Holme

Foto: Knut Ragnar Holme

Prototypen till FMV K3.
Foto via Torkel Jensen

Foto via Torkel Jensen


Maskiner och motorer
Startsidan för bogserbåtar