Fairplay VIII

Byggd 1963 av Theodor Buschmann GmbH & Co., Hamburg (n.b. 89)
24,43 x 7,02 x 3,40 m. 98 brt.
Maskin: 1 x MAN G 7V 600 bhk. B.P. 11 ton.

Byggdes för Fairplay Towage, Hamburg som FAIRPLAY VIII. Var stationerad huvudsakligen i Hamburg fram till 2002. Därefter blev Wismar hemmahamn till 2009. Efter 47 års bogseringar har FAIRPLAY VIII överlämnats till Foundation Hamburg Maritim och skall ligga vid Sandtorhafen i Hamburg, öppen för allmänheten.
Fakta: www.fairplay-towage.com, Lars-Eric Frennesson


FAIRPLAY VIII
Foto i Bengt Westins saml.

FAIRPLAY VIII i Wismar, 30/5 2008
Foto Detlef Klenke

FAIRPLAY VIII i Kielkanalen 30 maj 2009
Foto: Lars-Eric Frennesson

FAIRPLAY VIII - 27 augusti 2009
Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

FAIRPLAY VIII i Sandtorhafen, Hamburg - 1 september 2009
Båten har nu återfått ursprunglig färg och originalutseende, utan påbyggnaden på styrhytten.
Foto: Per Körnefeldt

FAIRPLAY VIII på utsidan av BLEICHEN (byggd 1958). Renovering av BLEICHEN har just påbörjats.
Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Bilder från Jan under en utfärd med FAIRPLAY VIII den 20 juni 2010
Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

FAIRPLAY III i Hamburg 28 augusti 2010
Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop

Foto: Jan Dürkoop


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan