Fanny

SJIN – 12781 (1980)
Byggd 1917 vid Metvikens Mek. Verkstad i Vasa (Stål)
14,70 x 4,29 x 2,18 m - 25,75 / (SV 1920)
15,03 x 3,79 x 2,16 m - 30,81 / (SV 1934)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 85 Ihk, ersatt 1949 av Skandia 3cy råoljemotor på 180 Ehk.

Byggdes för Petsmo sågverk /Joh. Håkans/, Korsholm som HURTIG. Köptes av bröderna Andersson, Holmsund före 1919 men övertogs omkring 1920 av Umeå Skärgårds Fabriks & Handels AB /P.V. Andersson/ som 1923 skrev: Hurtig har varit upplagd i flera år och är så fortfarande. Brev 13 okt 1924 från inspektör: Hurtig har sålts av ägarna till Svenska Handelsbanken. Banken, som köpte på konkursauktion, betalade 12 000 kr för båten, sålde för 20 500 kr i okt 1924 efter viss upprustning, till AB Scharins Söner, Umeå som döpte om till FANNY efter Fanny Unander-Scharin. Ganska snart flyttades båten till Clemensnäs där hon sedan fanns till 1966. (Enl. annan uppgift hade båten sålts i okt. 1924 från Sv. Handelsbanken, Umeå till AB Scharins Söner och att den tidigare ägts av Bröderna Andersson i Holmsund som HURTIG)?

Styrelseprotokoll vid Scharins av den 13/8 1947: Med anledning av att Fartygsinspektionen utdömt bogserbåten Fanny, i det skick den f n befinner sig, beslöt styrelsen att offert skall infordras å en ny bogserbåt, driven av råolja. Samtidigt skall undersökas om det visar sig ekonomiskt att bygga om Fanny. Av den anledningen lät man renovera båten och sätta in en motor 1949.

1966 såldes hon till Lennart Werner, Sollentuna och några år senare till F:a Marinentreprenad-S. Karlsson, Uttran. Lär ska ha köpts därifrån den 16 dec 1974 av Henry Lundgren, Stockholm och han blir utsatt för polisingripande 1978 för att han kört med båten utan att den var registrerad. Såldes i okt. 1980 till Annelie Birgitta Carola Panknin, Stockholm för 10.000 kr, och uppges vara ”renoveringsobjekt”. Renoverades också, och brann under denna renovering 1982 och skadades ganska ordentligt. Om renovering var klar när frk Panknin i sept. 1988 sålde till A. Lagerqvist, också stockholmare är obekant, men troligen, för han fick betala 395.000:-!. Ny ägare 2000, då Katarina Blidstam från Stockholm köpte för 630.000 kr!
Text: Bengt Westin


FANNY (namnet efter disponenten på Scharins mor) - 31 maj 1927
Fanny
Foto Birger Bäckman - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

FANNY
Fanny
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Utflykt med FANNY ca. 1950
Vid dörren till styrhytten står fru Scharin. I fören (med solglasögon) Tonny Bäckman.
Fanny
Foto Birger Bäckman - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Jungman Lennart Berglund och FANNY med timmersläp i en vik nära Kåge - 18 juli 1957
Fanny
Foto Åke Bäckman - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

FANNY
Fanny
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

Fanny
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

FANNY
Fanny
Foto Bengt Westin

FANNY
Fanny
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

FANNY - fotad i Köpmannebro.
Foto: Per Hilding

FANNY - fotad i Göteborg 10/8 2007.
Foto: Christer Samuelsson

FANNY - fotad i Göteborg 12/8 2007.
Foto: Christer Samuelsson

FANNY i Göteborg 21 augusti 2011
Foto: Christer Samuelsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan