Färdig (I)

6629
Byggd 1885 vid Karlstads Mek. Verkstad AB, Karlstad (järn)
16,33 x 3,74 x 2,19 m – 31 / (SV 1915)
16,71 x 3,61 x 1,88 m - / u 10 (SS 1917)
Maskin: Varvets ångmaskin på 95 Ihk

Byggdes för ett bolag i Stockholm med namnet WIK. Köptes av Bjurholms Bryggeri AB, Stockholm den 23 nov 1888 på stadsauktion i Stockholm och omdöptes till CERVEZIA. 1889 blev Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm nya ägare, och de kallade henne FÄRDIG och byggde om till bogsering. Transportbolaget gick i konkurs 1924 och övertogs då av Stockholms Enskilda Bank. Överförd till Stockholms Nya Transport & Bogserings AB 1924, som ändrade firmanamnet 1926 till Stockholms Transport & Bogserings AB. Rapporterades skrotad vid Furusunds varv på Högmarsö 1940.
Text: Bengt Westin

Färdig
Foto ur Malte Erikssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan