Färdig (2)

6615
Byggd 1914 vid Oskarshamn Varv & Skeppsdocka AB, Oskarshamn Nb 250 (Stål)
16,57 x 4,59 x 2,45 m – 45 /
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 150 Ihk

Byggdes för Västerviks Ångslups AB, Västervik och begåvades med namnet THOR. Köptes den 11 juni 1931 från Västerviks Ångslups AB i likv. till Västerås stads Hamnstyrelse för 36.000 kr. Den 1 april 1939 bytte man båt hos Skandinaviska Fartygsagenturen, Göteborg och med 50.000 kr emellan fick man i stället STARK. Hann med ett kort besök hos Varbergs stad (från 22 jan 1940 till den 15 nov 1940 för 52.000 kr) innan hon 1940 först hyrdes ut och sedan köptes (för 55.000 kr) av Stockholms Transport & Bogserings AB. Hade då döpts om till FÄRDIG i Halland. Såldes 1961 till Gustaf Carlsson, Sundbyberg och han vidaresålde samma år till AB Demonteringar, Västerås där hon blev skrot.
Text: Bengt Westin

Thor
Vykort i Bengt Westins saml.

Färdig
Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin

Färdig
Foto: collection B.Th. Gernaat

Färdig under skrotning i Västerås
Foto: Malte Eriksson via Bengt Westin


Tillbaka till Transportbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan