Färjestaden

Lat. N. 56° 39´. Long. O. 16° 28´.
Lastageplats på västra kusten af Öland. Hamnen är väl skyddad samt tillgänglig för fartyg af 2,5 m djupgående.
Lots erhålles från Kalmar, vid hvars tullkammare klarering sker.
Platsen har post- och telegrafstation samt står i daglig ångbåtsförbindelse med Kalmar.
Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906

ca 1950
Vykort

1950-talet
Vykort

Vykort

Vykort

Färjestadens hamn i början av 1960-talet
Foto: Johnny Andersson

Hamnen 24/6 1991. I regnrusket i bakgrunden skymtar ev. Ölandsbron.
Foto: Lars Johnson

KALMARSUND VIII i Färjestaden - 10 februari 2013
Foto: Johnny Andersson


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan