Veterantraktorns dag på Färsna gård, Norrtälje - 6 augusti 2016


Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

Isblock från den isstack som öppnades idag. I januari sågades blocken upp och lades i stack, nu i augusti togs de fram i detta skick.
Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

Isskåp var föregångaren till dagens kylskåp.
Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

Allis-Chalmers från 1954 drar en Arvika slåttermaskin från sent 1930-tal.
Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

Ferguson med en höräfsa
Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

Ferguson med släpräfsa
Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

När lyftarmarna höjs tippas det hopsamlade höet av
Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

Farmall F 14 från 1934 drar en gaffelhövändare
Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

McCormick självbindare
Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

Resultatet - färdig kärve
Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

Hur man gör en krake
Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

Hässja
Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

Vålm
Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

Traktorslåttermaskin
Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016

Foto: Lars Johnson - 6 aug 2016


Tillbaka till traktorer