Fartyg som har passerat Kungsdalen på väg till eller från Södertälje.


Tryck här
Fartyg som passerat Kungsdalen på 1970-talet.


Tryck här
Fartyg som passerat Kungsdalen på 1980-talet.


Tryck här
Fartyg som passerat Kungsdalen på 1990-talet.


Tryck här
Fartyg som passerat Kungsdalen 2000-2001.


Tryck här
Fartyg som passerat Kungsdalen 2002.


Tryck här
Fartyg som passerat Kungsdalen 2003.


Tryck här
Fartyg som passerat Kungsdalen 2004.


Tryck här
Fartyg som passerat Kungsdalen 2005.


Tryck här
Fartyg som passerat Kungsdalen 2006.


Tryck här
Fartyg som passerat Kungsdalen 2007.


Tryck här
Fartyg som passerat Kungsdalen 2008.


Tryck här
Fartyg som passerat Kungsdalen 2009.


Tryck här
Fartyg som passerat Kungsdalen 2010.


Tryck här
Fartyg som passerat Kungsdalen 2011.


Tryck här
Fartyg som passerat Kungsdalen 2012.


Tryck här
Fartyg som passerat Kungsdalen 2013.


Tryck här
"Vika"-båtar.


Tryck här
"Andra fartyg som jag har passerat


Startsidan