Fennica

Byggd 1993 vid Finnyards Oy i Rauma (n.b. 401)
116,00 x 25,96 x 8,40m. 9 088/2 727 ton.
2 x Wärtsilä 16V32D på summa 12 000 kW samt 2 x Wärtsilä 12V32D på summa 9 000 kW

Tillhör Finstaship som FENNICA.


FENNICA
Foto Sakari Saari via Mikael Blomberg

FENNICA bryter ränna vintern 2010
Foto via Björn Berglund

Foto via Björn Berglund


Tillbaka till isbrytaresidan
Tillbaka till startsidan