Ferm

Oregistrerad
Byggd 1884 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varfs AB, Stockholm NB 172 (Järn)
17,60 x 4,52 x 2,29 m - 44,70 / (SV 1915)
Maskineri: Varvets comp.ångmaskin på 100 Ihk

Byggdes för Stockholms Drätselnämnd (Renhållningsverket), Stockholm som FERM. Såldes 1940 till okänd köpare i Finland. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Stockholms hamn, stad m.m.
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan